Xu hướng ngành giáo dục trong thời dịch covid

Xu hướng ngành giáo dục trong thời dịch covid

Giáo viên đóng vai trò là người hướng dẫn nhiều hơn là nắm giữ tri thức. Học sinh hoàn toàn tự chủ, tự học theo cách mà họ cảm thấy phù hợp nhất. Trong tương lai, nhà tuyển dụng có thể không quan tâm đến bằng cấp mà xem xét nhiều hơn về nội dung chương trình học và cách thức giải quyết các vấn đề trong thế giới thực.

Giáo dục 4.0

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang thay đổi thế giới, các công nghệ như Internet vạn vật (IoT), Dữ liệu lớn và Trí tuệ nhân tạo (AI) đang tác động đến các ngành công nghiệp chính, và đến cả việc làm. Nó cũng tương tự như việc thay thế các công việc thủ công bằng các tác vụ được xử lý bằng máy xảy ra như một cuộc cách mạng trong Thế kỷ 21. Điều này ngụ ý rằng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ không chỉ ảnh hưởng đến các ngành mà do đó sẽ thay đổi cách nhìn nhận việc làm và giáo dục. Điều này sẽ dẫn đến sự phát triển của giáo dục thời đại 4.0.

Giáo dục 4.0 cần phải phù hợp với Công nghiệp 4.0 và chuẩn bị cho sinh viên cho cuộc cách mạng công nghiệp tiếp theo sẽ xảy ra trong cuộc đời của họ.

Học tập từ xa

Chuankienthuc.com Giáo dục 4.0 sẽ cho phép học mọi lúc, mọi nơi vì các công cụ và ứng dụng học tập điện tử sẽ cung cấp cơ hội cho việc học từ xa, tự học. Vai trò của lớp học sẽ thay đổi trong đó kiến thức lý thuyết sẽ được truyền ra bên ngoài lớp học trong khi kiến thức thực tế hoặc kinh nghiệm sẽ được truyền trực tiếp.

Học tập cá nhân

Giáo dục 4.0 cũng sẽ cho phép việc học tập trở nên cá nhân hóa cho sinh viên tùy theo khả năng của họ. Điều này có nghĩa là những sinh viên trên trung bình sẽ được thử thách với những nhiệm vụ khó khăn so với những sinh viên dưới trung bình. Điều này ngụ ý rằng sẽ có các quá trình học tập riêng cho mỗi học sinh. Nó chắc chắn sẽ có tác động tích cực vì nó sẽ cho phép sinh viên học theo tốc độ của họ. Điều này sẽ dẫn đến sự hiểu biết tốt hơn về các khái niệm và kết quả tổng thể tốt hơn. Nó cũng sẽ giúp giáo viên xác định điểm mạnh và điểm yếu của từng học sinh và hướng dẫn chúng phù hợp.

Học tập dựa trên dự án

Nền kinh tế tự do đang trên đà phát triển và sẽ tiếp tục như vậy. Điều này có nghĩa là các sinh viên ngày nay sẽ cần phải thích nghi với phong cách học tập và làm việc dựa trên dự án. Họ sẽ cần trau dồi kỹ năng và học cách áp dụng và nhào nặn chúng theo tình huống. Vì vậy, học sinh nên được làm quen với học tập dựa trên dự án trong quá trình giáo dục trung học. Phần Giáo dục 4.0 này sẽ dạy cho họ các kỹ năng tổ chức, kỹ năng quản lý thời gian và kỹ năng hợp tác, để họ có thể sử dụng hơn nữa trong sự nghiệp học tập cũng như việc làm.

Thay đổi mô hình thi và đánh giá

Mô hình học tập của học sinh hiện tại là học vẹt, trong đó học sinh ghi nhớ một cách mù quáng thông tin được đưa ra trong chương trình giảng dạy và viết chúng trong các bài kiểm tra của họ. Với giáo dục 4.0, điều đó sẽ không còn là xu hướng nữa. Ở đây, điều cần thiết là phải hiểu rằng một câu hỏi và trả lời bằng sự hiểu biết của chính bản thân mình. Điều này có nghĩa là các đánh giá, như một phần của Giáo dục 4.0, sẽ không chỉ dựa trên các mẫu kiểm tra hiện tại. Nó sẽ được thực hiện bằng cách phân tích hành trình học tập của họ thông qua các dự án dựa trên kinh nghiệm thực tế và dựa trên kinh nghiệm hoặc các công trình thực địa.

Lớp học thông minh

Các trường học và cao đẳng đang chuyển sang các lớp học thông minh, nơi các khái niệm được giải thích với sự trợ giúp của các phương tiện trực quan. Đọc từ một cuốn sách chỉ dẫn đến ngoại suy. Để hiểu các khái niệm cơ bản và tìm hiểu chúng, người ta cần xem chính xác mọi thứ hoạt động như thế nào. Nó giống như, người ta không thể học mà không tiếp xúc đúng cách. Các lớp học thông minh đã giúp sinh viên dễ dàng học hỏi ngay cả những chủ đề khó nhất.

Kỳ thi tuyển sinh trực tuyến

Một chuyển đổi khác mà Giáo dục 4.0 đang mang lại là các bài kiểm tra và đánh giá được thực hiện. Đã đến lúc khi các kỳ thi được tổ chức thông qua các cổng trực tuyến. Ban đầu, kỳ thi tuyển sinh được tổ chức thông qua việc sử dụng bút và giấy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *