Từ 1 đến 199 có bao nhiêu số 1 và cách tính nhanh nhất

Từ 1 đến 199 có bao nhiêu số 1 và cách tính nhanh nhất

Theo chuankienthuc.com thì từ 1 đến 199 có bao nhiêu số 1 là một trong những bài toán có thể gọi là toán hack não dùng để thử thách cách tính nhẩm nhanh của mỗi chúng ta, Hãy cùng tìm đáp án và cách nhẩm nhanh nhất trong bài viết này nhé!

Từ 1 đến 199 có bao nhiêu số 1

Đối với 1 bài toán kiểu như thế này, chúng ta không thể ngồi viết ra hết tất cả các chữ số từ 1 đến 99 rồi ngồi đếm được. Mà hãy vận dụng những cách tính sau đây để tìm ra đáp số nhanh nhất

Đầu tiên: từ 1 đến 99 có bao nhiêu chữ số 1?

Ta có:

  • 10 chữ số 1 đầu tiên gồm: 1,11,21,31,41,51,61,71,81,91
  • 10 chữ số 1 thứ 2 gồm: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19

Như vậy từ 1 đến 99 có tổng cộng 20 số 1

Tiếp theo: từ 100 đến 199 có bao nhiêu số 1?

  • 10 chữ số 1 thứ nhất gồm: 110, 111,112,113,114,115,116,117,118,119
  • 10 chữ số 1 thứ 2 gồm: 101,111,121,131,141,151,161,171,181,191
  • 100 chữ số 1 từ 100 đến 199

Như vậy kết quả từ 1 đến 199 có 10 + 10 + 10 + 10 + 100 = 140 chữ số 1