Trang chủ Tổng hợp Tư liệu về Bác Hồ

Tư liệu về Bác Hồ

Bác Hồ ra thông lệnh tìm người tài đức

Mời các bạn bấm vào hình để xem Video

Bác Hồ nói chuyện với kiều bào ở Pháp

Mời các bạn bấm vào hình để xem Video

Bác Hồ kêu gọi toàn quốc kháng chiến

Mời các bạn bấm vào hình để xem Video

Bác Hồ thăm và làm việc cùng đồng bào

Mời các bạn bấm vào hình để xem Video

Bác Hồ thăm các cháu thiếu nhi Hà Nội nhân ngày 01-06

Mời các bạn bấm vào hình để xem Video

Bác Hồ kêu gọi toàn dân tập thể dục

Mời các bạn bấm vào hình để xem Video

Hang Pác Bó nới Bác Hồ hoạt động cách mạng

Mời các bạn bấm vào hình để xem Video

Lời tuyên bố đanh thép của Bác Hồ trước giặc Mĩ

Mời các bạn bấm vào hình để xem Video

;