Trang chủ Tài liệu Tài liệu khác

Tài liệu khác

Bài thu hoạch chính trị hè 2018 về phong cách Hồ Chí Minh

Bài thu hoạch chính trị hè 2018 về phong cách Hồ Chí Minh

Thông tư 29/2017/TT-BGDĐT: Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập

Thông tư 29/2017/TT-BGDĐT: Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập

Bài thu hoạch thăng hạng chức danh nghề nghiệp hang 3

Bài thu hoạch thăng hạng chức danh nghề nghiệp hang 3

10 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP HẠNG II

10 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP HẠNG II

Nghị định số 88/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Nghị định số 88/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Tài liệu học tập Chứng chỉ Thăng hạng 2 giáo viên

Đây là tài liệu học tập thăng hạng chức danh ghề nghiệp của giáo viên

Bài thu hoạch Nghị quyết Trung ương 7 khóa 12 dành cho Đảng viên

Bài thu hoạch Nghị quyết Trung ương 7 khóa 12 dành cho Đảng viên

Thông tư 28/2017/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập

Thông tư 28/2017/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập

Danh mục nhận xét môn Toán

Danh mục nhận xét môn Toán

Danh mục nhận xét môn Tiếng Việt

Danh mục nhận xét môn Tiếng Việt

Danh mục nhận xét môn Lịch sử và Địa lí

Danh mục nhận xét môn Lịch sử và Địa lí

Danh mục nhận xét môn Kĩ thuật

Danh mục nhận xét môn Kĩ thuật

Danh mục nhận xét môn Khoa học

Danh mục nhận xét môn Khoa học

Danh mục nhận xét môn Đạo Đức

Danh mục nhận xét môn Đạo Đức

Danh mục nhận xét Phẩm chất

Danh mục nhận xét Phẩm chất

Danh mục nhận xét Năng lực

Danh mục nhận xét Năng lực

Bản tự kiểm điểm cá nhân học kì I - Năm học 2017 - 2018

Bản tự kiểm điểm cá nhân học kì I - Năm học 2017 - 2018

Kế hoạch chủ nhiệm đã được soạn cập nhật đến tháng 5/2018

Đây là File Kế hoạch chủ nhiệm đã được soạn cập nhật đến tháng 5/2018 dùng để upload lên phần mềm VNEDU. Mời thầy cô tải về tham khảo

Đề thi rung chuông vàng cho học sinh lớp 4

Đề thi rung chuông vàng cho học sinh lớp 4

Đề thi rung chuông vàng cho học sinh lớp 5

Bộ đề thi và chương trình thi rung chuông vàng cho học sonh lớp 5 làm bằng phần mềm Powerpoint rất hay và dễ sử dụng. Đây là tài liệu hoàn toàn miễn phí, mời thầy cô tham khảo

Bài thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (có Flash minh họa)

Bài thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (có Flash minh họa) - Nếu mở file minh họa mà không đọc được hãy tải phần mềm đọc file Flash để mở (phần mềm có trong website này)

Chương trình tập huấn phương pháp bàn tay nặn bột (môn Khoa học)

Chương trình tập huấn phương pháp bàn tay nặn bột (môn Khoa học)

Sổ chủ nhiệm bằng File Excel upload lên phần mềm VNEDU

Sổ chủ nhiệm bằng File Excel upload lên phần mềm VNEDU

Bảng tổng hợp đánh giá học sinh lớp 4, 5 bằng File Excel theo Thông tư 22 của Bộ giáo dục và Đào tạo.

Đây là bảng tổng hợp đánh giá học sinh lớp 1, 2, 3 bằng File Excel theo Thông tư 22 của Bộ giáo dục và Đào tạo. Tại cột Toán và Tiếng Việt đã được cài Hàm sẵn, thầy cô chỉ việc nhập điểm vào cột điểm thì cột "Mức đạt được sẽ tự động đánh giá

Bảng tổng hợp đánh giá học sinh lớp 1, 2, 3 theo Thông Tư 22 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

Đây là bảng tổng hợp đánh giá học sinh lớp 1, 2, 3 bằng File Excel theo Thông tư 22 của Bộ giáo dục và Đào tạo. Tại cột Toán và Tiếng Việt đã được cài Hàm sẵn, thầy cô chỉ việc nhập điểm vào cột điểm thì cột "Mức đạt được sẽ tự động đánh giá

;