Thông tư 22/2018/TT-BGDĐT về Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng của ngành giáo dục thay thế Thông tư 35/2015/TT-BGDĐT

Thông tư 22/2018/TT-BGDĐT về Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng của ngành giáo dục thay thế Thông tư 35/2015/TT-BGDĐT

Giáo án đạo đức lớp 2 (cả năm) có tích hợp kĩ năng sống

Giáo án đạo đức lớp 2 có tích hợp kĩ năng sống

Bài phát biểu của giáo viên nhân ngày khai giảng năm học mới

Bài phát biểu của giáo viên nhân ngày khai giảng năm học mới

Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019 của ngành Giáo dục

Ngày 10/8/2018, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã ký ban hành Chỉ thị số 2919 /CT-BGDĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019 của ngành Giáo dục. Theo đó, năm học tới ngành Giáo dục có 10 nhiệm vụ chủ yếu với 5 giải pháp cơ bản.

Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ban hành chuẩn hiệu trưởng các cơ sở giáo dục phổ thông

Sau thời gian lấy ý kiến theo quy định của pháp luật, Bộ GD&ĐT đã chính thức ra thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ban hành chuẩn hiệu trưởng các cơ sở giáo dục phổ thông. Thông tư có hiệu lực từ ngày 4/9/2018.

Kế hoạch chuyên môn Học kì II năm học 2018 - 2019

Kế hoạch chuyên môn Học kì II năm học 2018 - 2019

Kế hoạch chuyên môn Học kì I năm học 2018 - 2019

Kế hoạch chuyên môn Học kì I năm học 2018 - 2019

Kế hoạch chuyên môn năm học 2018 - 2019

Kế hoạch chuyên môn năm học 2018 - 2019

Kế hoạch tổ chức dạy học 2b/ngày

Kế hoạch tổ chức dạy học 2b/ngày

Kế hoạch triển khai sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học

Kế hoạch triển khai sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học

Kế hoạch tổ chức dạy chương trình địa lí địa phương

Kế hoạch tổ chức dạy chương trình địa lí địa phương

Kế hoạch tổ chức truyền thông trongn nhà trường

Kế hoạch tổ chức truyền thông trongn nhà trường

Kế hoạch tổ chức hội thi viết chữ đẹp cấp trường

Kế hoạch tổ chức hội thi viết chữ đẹp cấp trường

Kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

Kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

Kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp

Kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp

Kế hoạch tổ chức kiểm tra định kì cuối học kì I

Kế hoạch tổ chức kiểm tra định kì cuối học kì I

Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ giáo dục dân tộc năm học 2018 – 2019

Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ giáo dục dân tộc năm học 2018 – 2019

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI, PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI, PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU

Kế hoạch tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo

Kế hoạch tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo

Kế hoạch thi học kì II năm học 2018 - 2019

Kế hoạch thi học kì II năm học 2018 - 2019

KẾ HOẠCH PHỤ ĐẠO HÈ CHO HỌC SINH CHƯA HOÀN THÀNH CÁC MÔN HỌC TRONG NĂM HỌC 2018 – 2019

KẾ HOẠCH PHỤ ĐẠO HÈ CHO HỌC SINH CHƯA HOÀN THÀNH CÁC MÔN HỌC TRONG NĂM HỌC 2018 – 2019

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch - Vệ sinh môi trường năm 2019

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch - Vệ sinh môi trường năm 2019

Kế hoạch họp phụ huynh cuối năm học

Kế hoạch họp phụ huynh cuối năm học

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI GIẢNG CẤP TRƯỜNG

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI GIẢNG CẤP TRƯỜNG

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN