Giáo án tập làm văn lớp 5 soạn theo phát triển năng lực người học

Giáo án tập làm văn lớp 5 soạn theo phát triển năng lực người học

Giáo án lớp 4 buổi chiều soạn theo phát triển năng lực học sinh

Giáo án lớp 4 buổi chiều soạn theo phát triển năng lực học sinh

Giáo án đạo đức lớp 5 đủ cả năm CKTKN (bộ 2)

Giáo án đạo đức lớp 5 đủ cả năm CKTKN

Thông tư 22/2018/TT-BGDĐT về Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng của ngành giáo dục thay thế Thông tư 35/2015/TT-BGDĐT

Thông tư 22/2018/TT-BGDĐT về Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng của ngành giáo dục thay thế Thông tư 35/2015/TT-BGDĐT

Giáo án đạo đức lớp 2 (cả năm) có tích hợp kĩ năng sống

Giáo án đạo đức lớp 2 có tích hợp kĩ năng sống

Bài phát biểu của giáo viên nhân ngày khai giảng năm học mới

Bài phát biểu của giáo viên nhân ngày khai giảng năm học mới

Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019 của ngành Giáo dục

Ngày 10/8/2018, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã ký ban hành Chỉ thị số 2919 /CT-BGDĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019 của ngành Giáo dục. Theo đó, năm học tới ngành Giáo dục có 10 nhiệm vụ chủ yếu với 5 giải pháp cơ bản.

Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ban hành chuẩn hiệu trưởng các cơ sở giáo dục phổ thông

Sau thời gian lấy ý kiến theo quy định của pháp luật, Bộ GD&ĐT đã chính thức ra thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ban hành chuẩn hiệu trưởng các cơ sở giáo dục phổ thông. Thông tư có hiệu lực từ ngày 4/9/2018.

Bài thu hoạch chính trị hè 2018 về phong cách Hồ Chí Minh

Bài thu hoạch chính trị hè 2018 về phong cách Hồ Chí Minh

Thông tư 29/2017/TT-BGDĐT: Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập

Thông tư 29/2017/TT-BGDĐT: Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập

Bài thu hoạch thăng hạng chức danh nghề nghiệp hang 3

Bài thu hoạch thăng hạng chức danh nghề nghiệp hang 3

Giáo án dạy hè Lớp 2 lên Lớp 3

Giáo án dạy hè Lớp 2 lên Lớp 3

Giáo án dạy hè Lớp 4 lên Lớp 5

Giáo án dạy hè Lớp 4 lên Lớp 5

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp của lớp 4

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp của lớp 4

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 3 cả năm

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 3 cả năm

Giáo án dạy hè lớp 3 lên lớp 4

Giáo án dạy hè lớp 3 lên lớp 4

10 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP HẠNG II

10 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP HẠNG II

Giáo án lớp 4 chuẩn kiến thức kĩ năng năm 2017-2018

Giáo án lớp 4 chuẩn kiến thức kĩ năng năm 2017-2018

Nghị định số 88/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Nghị định số 88/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Giáo án ngoài giờ lên lớp, lớp 2

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp của lớp 2 cả nămgiáo án lớp 2

Tài liệu học tập Chứng chỉ Thăng hạng 2 giáo viên

Đây là tài liệu học tập thăng hạng chức danh ghề nghiệp của giáo viên

Thông tư 28/2017/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập

Thông tư 28/2017/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập

Đề thi Ma trận môn Toán Học kì II lớp 5 - Năm học 2017 - 2018

Đề thi Ma trận môn Toán Học kì II lớp 5 - Năm học 2017 - 2018

Đề thi Ma trận môn Tiếng Việt Học kì II lớp 5 - Năm học 2017 - 2018

Đề thi Ma trận môn Tiếng Việt Học kì II lớp 5 - Năm học 2017 - 2018