Trang chủ Sáng kiến

Sáng kiến

Lỗi dùng từ của học sinh dân tộc

Lỗi dùng từ của học sinh dân tộc

Một số biện pháp giúp học sinh học tốt môn Toán ở lớp 3

Một số biện pháp giúp học sinh học tốt môn Toán ở lớp 3

Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 hứng thú đến trường

Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 hứng thú đến trường

Giải pháp xây dựng Liên đội Vững Mạnh

Giải pháp xây dựng Liên đội Vững Mạnh

Một số biện pháp giúp giáo viên nâng cao chất lượng giảng dạy Tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số

Một số biện pháp giúp giáo viên nâng cao chất lượng giảng dạy Tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số

Một số giải pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp 3

Một số giải pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp 3

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIÚP HỌC SINH YÊU THÍCH MÔN ÂM NHẠC LỚP 1

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIÚP HỌC SINH YÊU THÍCH MÔN ÂM NHẠC LỚP 1

Nghiên cứu hiệu quả sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn Đạo đức lớp 3

Nghiên cứu hiệu quả sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn Đạo đức lớp 3

Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy học tiếng việt cho học sinh dân tộc lớp 5

Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy học tiếng việt cho học sinh dân tộc lớp 5

Lỗi về câu ghép trong bài tập làm văn của học sinh tiểu học

Lỗi về câu ghép trong bài tập làm văn của học sinh tiểu học

Một số phương pháp giúp học sinh khối lớp 6 rèn luyện kỹ năng viết có hiệu quả

Một số phương pháp giúp học sinh khối lớp 6 rèn luyện kỹ năng viết có hiệu quả

Một số phương pháp chứng minh bất đẳng thức – khắc phục một số sai lầm của học sinh khi giải toán về bất đẳng thức

Một số phương pháp chứng minh bất đẳng thức – khắc phục một số sai lầm của học sinh khi giải toán về bất đẳng thức

Dạy học hợp tác nhóm với bản đồ tư duy nhằm phát huy tính tích cực và năng lực sáng tạo của học sinh trong môn Toán

Dạy học hợp tác nhóm với bản đồ tư duy nhằm phát huy tính tích cực và năng lực sáng tạo của học sinh trong môn Toán

Một số kinh nghiệm dạy những bài toán có lời giải cho học sinh yếu kém

Một số kinh nghiệm dạy những bài toán có lời giải cho học sinh yếu kém

Một số kinh nghiệm trong việc quản lý công văn đến, công văn đi và lưu trữ hồ sơ tại trường THCS nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả nghiệp vụ của nhân viên văn thư

Một số kinh nghiệm trong việc quản lý công văn đến, công văn đi và lưu trữ hồ sơ tại trường THCS nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả nghiệp vụ của nhân viên văn thư

Kinh nghiệm trong việc kết hợp dạy Thể dục tự chọn với các môn thể thao truyền thống dân tộc

Kinh nghiệm trong việc kết hợp dạy Thể dục tự chọn với các môn thể thao truyền thống dân tộc

Phương pháp nâng cao chất lượng giảng dạy phân môn vẽ tranh- mĩ thuật trung học cơ sở

Phương pháp nâng cao chất lượng giảng dạy phân môn vẽ tranh- mĩ thuật trung học cơ sở

Một số bài tập phát triển sức nhanh

Một số bài tập phát triển sức nhanh

Mindmap trong Tiếng Anh

Mindmap trong Tiếng Anh

Giúp học sinh hứng thú học tập môn hóa học bậc THCS bằng phương pháp vấn đáp, trắc nghiệm

Giúp học sinh hứng thú học tập môn hóa học bậc THCS bằng phương pháp vấn đáp, trắc nghiệm

Biện pháp phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong việc dạy học một định luật vật lý

Biện pháp phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong việc dạy học một định luật vật lý

Kỹ năng giải bài toán Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất cấp trung học cơ sở

Kỹ năng giải bài toán Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất cấp trung học cơ sở

BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG THIẾU ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TRONG GIẢNG DẠY BỘ MÔN LỊCH SỬ LỚP 8

BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG THIẾU ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TRONG GIẢNG DẠY BỘ MÔN LỊCH SỬ LỚP 8

Bình giảng văn học – khâu then chốt giúp học tốt hơn môn văn học

Bình giảng văn học – khâu then chốt giúp học tốt hơn môn văn học

Rèn kĩ năng phân tích để giải một bài toán bằng cách lập hệ phương trình dạng toán năng suất

Rèn kĩ năng phân tích để giải một bài toán bằng cách lập hệ phương trình dạng toán năng suất