Tả người chị của em

Tả người chị của em

Tả hoạt động đang giảng bài cô giáo trong một tiết học trước mà em nhớ nhất.

Tả hoạt động đang giảng bài cô giáo trong một tiết học trước mà em nhớ nhất.

Em hãy tả hình dáng và tính tình cô giáo đã dạy em trong những năm học trước mà em nhớ nhất.

Em hãy tả hình dáng và tính tình cô giáo (thầy giáo) đã dạy em trong những năm học trước mà em nhớ nhất.

;