Kể chuyện tuần 14: Pa-Xtơ và em bé

Mời các bạn bấm vào hình để xem Video

Kể chuyện lớp 5 tuần 11: Người đi săn và con Nai

Mời các bạn bấm vào hình để xem Video

Kể chuyện tuần 7: Cây cỏ nước nam

Mời các bạn bấm vào hình để xem Video

Kể chuyện tuần 4: Tiếng vĩ cầm ở Mỹ lai

Mời các bạn bấm vào hình để xem Video

Kể chuyện tuần 3 Sửa lại vườn thuốc Nam

Mời các bạn bấm vào hình để xem Video

Kể chuyện lớp 5 tuần 1: Lý Tự Trọng

Tổng hợp các Video kể cnuyện trong môn học Kể chuyện ở lớp 5. Mời các em bấm vào hình để nghe kể chuyện.

;