Kể chuyện lớp 4 tuần 20: Lương Thế Vinh

Mời bạn bấm vào hình để xem Video

Kể chuyện lớp 4 tuần 19: Bác đánh cá và gã hung thần

Mời các bạn bấm vào hình để xem Video

Kể chuyện lớp 4 tuần 17: Một phát minh nho nhỏ

Mời các bạn bấm vào hình để xem Video

Kể chuyện lớp 4 tuần 14: Búp bê của ai

Mời bạn bấm vào hình để xem Video

Kể chuyện lớp 4 tuần 9: Bàn chân kì diệu

Mời các bạn bấm vào hình để xemVideo

Kể chuyện lớp 4 tuần 8: Ở vương quốc tương lai

Mời bạn bấm vào hình để xem Video

Kể chuyện lớp 4 tuần 7: Lời ước dưới trăng

Mời bạn bấm vào hình để xem Video

Kể chuyện lớp 4 tuần 6: Ba lưỡi rìu

Mời các bạn bấm vào hình để xem Video

Kể chuyện lớp 4 tuần 3: Chú thương binh

Mời các bạn bấm vào hình để xem Video

Kể chuyện lớp 4 tuần 2: Nàng tiên ốc

Mời các bạn bấm vào hình để xem hướng dẫn

Kể chuyện lớp 4 tuần 1: Sự tích hồ Ba Bể

Tổng hợp các Video kể cnuyện trong môn học Kể chuyện ở lớp 4. Mời các em bấm vào hình để nghe kể chuyện.

;