Kể chuyện lớp 3 tuần 29: Buổi học thể dục

Mời bạn bấm vào hình để xem Video kể chuyện

Kể chuyện lớp 3 tuần 28: Cuộc chạy đua trong rừng

Mời bạn bấm vào hình để xem Video kể chuyện

Kể chuyện lớp 3 tuần 26: Sự tích lễ hội Chữ Đồng Tử

Mời bạn bấm vào hình để xem Video kể chuyện

Kể chuyện lớp 3 tuần 25: Hội Vật

Mời bạn bấm vào hình để xem Video kể chuyện

Kể chuyện lớp 3 tuần 24: Đối đáp với vua

Mời bạn bấm vào hình để xem Video kể chuyện

Kể chuyện lớp 3 tuần 23: Nhà ảo thuật

Mời bạn bấm vào hình để xem Video kể chuyện

Kể chuyện lớp 3 tuần 21: Ông tổ nghề thêu

Mời bạn bấm vào hình để xem Video kể chuyện

Kể chuyện lớp 3 tuần 20: Ở lại với chiến khu

Mời bạn bấm vào hình để xem Video kể chuyện

Kể chuyện lớp 3 tuần 19: Hai bà Trưng

Mời bạn bấm vào hình để xem Video

Kể chuyện lớp 3 tuần 17: Mồ côi xử kiện

Mời bạn bấm vào hình để xem Video

Kể chuyện lớp 3 tuần 16: Đôi bạn

Mời bạn bấm vào hình để xem Video

Kể chuyện lớp 3 tuần 15: Hũ bạc người cha

Kể chuyện lớp 3 tuần 15: Hũ bạc người cha

Kể chuyện lớp 3 tuần 14: Người liên lạc nhỏ

Kể chuyện lớp 3 tuần 14: Người liên lạc nhỏ

Kể chuyện lớp 3 tuần 13: Người con của Tây Nguyên

Kể chuyện lớp 3 tuần 13: Người con của Tây Nguyên

Kể chuyện lớp 3 tuần 11: Đất quý đất yêu

Kể chuyện lớp 3 tuần 11: Đất quý đất yêu

Kể chuyện lớp 3 tuần 10: Giọng quê hương

Kể chuyện lớp 3 tuần 10: Giọng quê hương

Kể chuyện lớp 3 tuần 8: Các em nhỏ và cụ già

Kể chuyện lớp 3 tuần 8: Các em nhỏ và cụ già

Kể chuyện lớp 3 tuần 7: Trận bóng dưới lòng đường

Kể chuyện lớp 3 tuần 7: Trận bóng dưới lòng đường

Kể chuyện lớp 3 tuần 6: Bài tập làm văn

Kể chuyện lớp 3 tuần 6: Bài tập làm văn

Kể chuyện lớp 3 tuần 5: Người lính dũng cảm

Kể chuyện lớp 3 tuần 5: Người lính dũng cảm

Kể chuyện lớp 3 tuần 3: Chiếc áo len

Kể chuyện lớp 3 tuần 3: Chiếc áo len

Kể chuyện lớp 3 tuần 2: Ai có lỗi

Kể chuyện lớp 3 tuần 2: Ai có lỗi

Kể chuyện lớp 3 tuần 1: Cậu bé thông minh

Tổng hợp các Video kể cnuyện trong môn học Kể chuyện ở lớp 3. Mời các em bấm vào hình để nghe kể chuyện.

;