Bài giảng môn Tập đọc lớp 5 tuần 12: Bài Mùa thảo quả

Bài giảng môn Tập đọc lớp 5 tuần 12: Bài Mùa thảo quả Bài giảng được soạn đúng chuẩn kiến thức kĩ năng. Có tích hợp trò chơi tương tác

Bài giảng Tập đọc lớp 5 tuần 9: Bài Đất Cà mau

Bài giảng Tập đọc lớp 5 tuần 9: Bài Đất Cà mau. Bài giảng soạn chuẩn kiến thức kĩ năng. Có tích hợp trò chơi tương tác

Bài giảng Tập đọc lớp 5 tuần 5: Một chuyên gia máy xúc

Bài giảng được soạn chi tiết đạt chuẩn kiến thức kĩ năng. Trong bài giảng có sử dụng trò chơi tương tác giữa thầy và trò. Tăng tư duy sáng tạo cho học sinh. tạo không khí sôi nổi, hấp dẫn của tiết học.

Bài giảng Tập đọc lớp 5 tuần 4: bài những con sếu bằng giấy

Bài giảng Tập đọc lớp 5 tuần 4: bài những con sếu bằng giấy

;