Trực tiếp dạy môn toán lớp 3 Bài 20 - Tuần 24

Nội dung bài học gồm: - Luyện tập chung. - làm quen với chữ số la mã

Trực tiếp dạy môn toán lớp 3 Bài 19

Nội dung bài học gồm: - Nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số (tt) - Chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số.

Trực tiếp dạy môn toán lớp 4 Bài 20

Nội dung bài học gồm: - Trừ hai phân số cùng mẫu số. - Trừ hai phân số khác mẫu số.

Trực tiếp dạy môn toán lớp 4 Bài 19

Nội dung bài học gồm: - Cộng hai phân số cùng mẫu số. - Cộng hai phân số khác mẫu số.

Trực tiếp dạy môn toán lớp 5 Bài 20

Học kiến thức tuần 24: - Luyện tập chung về tính diện tích, thể tích - Luyện tập chung về tính phần trăm

Trực tiếp dạy môn toán lớp 5 Bài 19

Bài học gồm: - Đề-xi-mét khối; Xăng-ti-mét khối. - Mét khối - - Thể tích hình lập phương

Trực tiếp dạy môn toán lớp 5 Bài 18

Bài học gồm: - Diên tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương - Thể tích một hình.

Trực tiếp dạy môn toán lớp 4 Bài 18

Trực tiếp dạy môn toán lớp 4 Bài 18

Trực tiếp dạy môn toán lớp 3 Bài 18

Trực tiếp dạy môn toán lớp 3 Bài 18

Trực tiếp dạy môn toán lớp 5 Bài 17

Trực tiếp dạy môn toán lớp 5 Bài 17

Trực tiếp dạy môn toán lớp 4 Bài 17

Trực tiếp dạy môn toán lớp 4 Bài 17

Trực tiếp dạy môn toán lớp 3 Bài 17

Trực tiếp dạy môn toán lớp 3 Bài 17

Trực tiếp dạy môn toán lớp 5 Bài 16

Trực tiếp dạy môn toán lớp 5 Bài 16

Trực tiếp dạy môn toán lớp 4 Bài 16

Trực tiếp dạy môn toán lớp 4 Bài 16

Trực tiếp dạy môn toán lớp 3 Bài 16

Trực tiếp dạy môn toán lớp 3 Bài 16

Trực tiếp dạy môn toán lớp 5 Bài 15

Trực tiếp dạy môn toán lớp 5 Bài 15

Trực tiếp dạy môn toán lớp 4 Bài 15

Trực tiếp dạy môn toán lớp 4 Bài 15

Trực tiếp dạy môn toán lớp 3 Bài 15 (Học kì II)

Trực tiếp dạy môn toán lớp 3 Bài 15 (Học kì II)

Ôn thi học Kì I lớp 5

Ôn thi học Kì I lớp 5

Hướng dẫn học sinh lớp 4 ôn tập học kì I - Môn Toán

Hướng dẫn học sinh lớp 4 ôn tập học kì I - Môn Toán

Hướng dẫn lớp 3 ôn thi học kì I môn Toán

Hướng dẫn lớp 3 ôn thi học kì I môn Toán

Trực tiếp dạy môn toán lớp 4 Bài 14

Trực tiếp dạy môn toán lớp 4 Bài 14

Trực tiếp dạy môn toán lớp 3 Bài 14

Trực tiếp dạy môn toán lớp 3 Bài 14

Trực tiếp dạy môn toán lớp 5 Bài 13

Trực tiếp dạy môn toán lớp 5 Bài 13

Trực tiếp dạy môn toán lớp 4 Bài 13

Trực tiếp dạy môn toán lớp 4 Bài 13

;