Trang chủ Học Online Môn Kể chuyện

Môn Kể chuyện

Kể chuyện tuần 22: Ông Nguyễn Khoa Đăng

Mời các bạn bấm vào hình để xem Video

Kể chuyện tuần 19: Chiếc đồng hồ

Mời các bạn bấm vào hình để xem Video

Kể chuyện tuần 14: Pa-Xtơ và em bé

Mời các bạn bấm vào hình để xem Video

Kể chuyện lớp 5 tuần 11: Người đi săn và con Nai

Mời các bạn bấm vào hình để xem Video

Kể chuyện tuần 7: Cây cỏ nước nam

Mời các bạn bấm vào hình để xem Video

Kể chuyện tuần 4: Tiếng vĩ cầm ở Mỹ lai

Mời các bạn bấm vào hình để xem Video

Kể chuyện tuần 3 Sửa lại vườn thuốc Nam

Mời các bạn bấm vào hình để xem Video

Kể chuyện lớp 4 tuần 32: Khát vọng sống

Mời các bạn bấm vào hình để xem Video

Kể chuyện lớp 4 tuần 29: Đôi cánh của ngựa trắng

Mời các bạn bấm vào hình để xem Video

Kể chuyện lớp 4 tuần 26: Anh Kim Đồng

Mời các bạn bấm vào hình để xem Video

Kể chuyện lớp 4 tuần 25: Những chú bé không chết

Mời các bạn bấm vào hình để xem Video

Kể chuyện lớp 4 tuần 22: Con vịt xấu xí

Mời bạn bấm vào hình để xem Video

Kể chuyện lớp 4 tuần 20: Lương Thế Vinh

Mời bạn bấm vào hình để xem Video

Kể chuyện lớp 4 tuần 19: Bác đánh cá và gã hung thần

Mời các bạn bấm vào hình để xem Video

Kể chuyện lớp 4 tuần 17: Một phát minh nho nhỏ

Mời các bạn bấm vào hình để xem Video

Kể chuyện lớp 4 tuần 14: Búp bê của ai

Mời bạn bấm vào hình để xem Video

Kể chuyện lớp 4 tuần 9: Bàn chân kì diệu

Mời các bạn bấm vào hình để xemVideo

Kể chuyện lớp 4 tuần 8: Ở vương quốc tương lai

Mời bạn bấm vào hình để xem Video

Kể chuyện lớp 4 tuần 7: Lời ước dưới trăng

Mời bạn bấm vào hình để xem Video

Kể chuyện lớp 4 tuần 6: Ba lưỡi rìu

Mời các bạn bấm vào hình để xem Video

Kể chuyện lớp 4 tuần 3: Chú thương binh

Mời các bạn bấm vào hình để xem Video

Kể chuyện lớp 4 tuần 2: Nàng tiên ốc

Mời các bạn bấm vào hình để xem hướng dẫn

;