Bài 29, tuần 16: Tổng kết vốn từ

Bài 29, tuần 16: Tổng kết vốn từ

Bài 28, tuần 15: Tổng kết vốn từ

Bài 28, tuần 15: Tổng kết vốn từ

Bài 27, tuần 15: Mở rộng vốn từ hạnh phúc

Bài 27, tuần 15: Mở rộng vốn từ hạnh phúc

Bài 26, tuần 14: Ôn tập về từ loại

Bài 26, tuần 14: Ôn tập về từ loại

Bài 25 tuần, 14: Ôn tập về từ loại

Bài 25 tuần, 14: Ôn tập về từ loại

Bài 24 tuần, 13: Luyện tập về quan hệ từ

Bài 24 tuần, 13: Luyện tập về quan hệ từ

Luyện từ và câu bài 23, tuần 13: Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường

Luyện từ và câu bài 23, tuần 13: Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường

Kể chuyện thần thoại Việt Nam: Nguồn gốc các vị thần

Kể chuyện thần thoại Việt Nam: Nguồn gốc các vị thần

Kể chuyện thần thoại Việt Nam: Thạch Sanh

Kể chuyện thần thoại Việt Nam: Thạch Sanh

Bài 22 tuần 12: Luyện tập về quan hệ từ

Bài 22 tuần 12: Luyện tập về quan hệ từ

Bài 21 tuần 12: Mở rộng vốn từ Bảo vệ môi trường

Bài 21 tuần 12: Mở rộng vốn từ Bảo vệ môi trường

Kể chuyện ngụ ngôn Việt Nam: Vụ kiện Châu chấu

Kể chuyện ngụ ngôn Việt Nam: Vụ kiện Châu chấu

Kể chuyện ngụ ngôn Việt Nam: Thầy lang bất đắc dĩ

Kể chuyện ngụ ngôn Việt Nam: Thầy lang bất đắc dĩ

Kể chuyện ngụ ngôn Việt Nam: Làm cho công chúa nói được

Kể chuyện ngụ ngôn Việt Nam: Làm cho công chúa nói được

Kể chuyện ngụ ngôn Việt Nam: Giận mày tao ở với ai

Kể chuyện ngụ ngôn Việt Nam: Giận mày tao ở với ai

Kể chuyện ngụ ngôn Việt Nam: Hai bảy mười ba

Kể chuyện ngụ ngôn Việt Nam: Hai bảy mười ba

Kể chuyện ngụ ngôn Việt Nam: Cô gái lừa xã trưởng và quan huyện

Kể chuyện ngụ ngôn Việt Nam: Cô gái lừa xã trưởng và quan huyện

Kể chuyện Truyền thuyết Việt Nam: Con rồng cháu tiên

Kể chuyện Truyền thuyết Việt Nam: Con rồng cháu tiên

Bài 20, tuần 11: Quan hệ từ

Bài 20, tuần 11: Quan hệ từ

Bài 19 tuần 11: Đại từ xưng hô

Bài 19 tuần 11: Đại từ xưng hô

Kể chuyện ngụ ngôn Việt Nam: Chưa đỗ ông Nghè đã đe hàng Tổng

Câu chuyện ngụ ngôn: Chưa đỗ ông Nghè đã đe hàng Tổng

Bài 18, tuần 9: Đại Từ

Bài 18, tuần 9: Đại Từ

Bài 17, tuần 9: Mở rộng vốn từ Thiên nhiên

Bài 17, tuần 9: Mở rộng vốn từ Thiên nhiên

Kể chuyện ngụ ngôn Việt Nam: Chàng rể thong manh

Kể chuyện ngụ ngôn Việt Nam: Chàng rể thong manh

Kể chuyện Ngụ ngôn Việt Nam: Chàng ngốc học khôn

Kể chuyện Ngụ ngôn Việt Nam: Chàng ngốc học khôn