Trang chủ Đề tài khoa học Đề tài tiểu học

Đề tài tiểu học

Giáo dục lịch sử địa phương cho học sinh tiểu học thông qua lịch sử và địa lý ở chương trình tiểu học

Giáo dục lịch sử địa phương cho học sinh tiểu học thông qua lịch sử và địa lý ở chương trình tiểu học

Năng lực cảm thụ văn học của học sinh lớp 5

Năng lực cảm thụ văn học của học sinh lớp 5

Một số biện pháp nâng cao năng lực ngôn ngữ cho học sinh tiểu học

Một số biện pháp nâng cao năng lực ngôn ngữ cho học sinh tiểu học

Lỗi dùng từ, viết câu (Qua phân môn tập làm văn) của học sinh lớp 5 trường tiểu học

Lỗi dùng từ, viết câu (Qua phân môn tập làm văn) của học sinh lớp 5 trường tiểu học

Tích hợp âm nhạc và trò chơi trong sinh hoạt SAO NHI ĐỒNG

Tích hợp âm nhạc và trò chơi trong sinh hoạt SAO NHI ĐỒNG

Tập hợp nhận xét và lấy ý kiến của giáo viên phổ thông về việc giảng dạy phần tục ngữ, ca dao trong sách giáo khoa tiểu học mới

Tập hợp nhận xét và lấy ý kiến của giáo viên phổ thông về việc giảng dạy phần tục ngữ, ca dao trong sách giáo khoa tiểu học mới

Vẻ đẹp của các biện pháp tu từ so sánh trong các bài tập đọc ở tiểu họ

Vẻ đẹp của các biện pháp tu từ so sánh trong các bài tập đọc ở tiểu họ

Những biện pháp nghệ thuật trong văn bản tập đọc lớp 3

Những biện pháp nghệ thuật trong văn bản tập đọc lớp 3

Hệ thống một số dạng toán chuyển động và phương pháp giảng dạy

Hệ thống một số dạng toán chuyển động và phương pháp giảng dạy

Những biện pháp nghệ thuật có trong các bài tập đọc lớp 5

những biện pháp nghệ thuật có trong các bài tập đọc lớp 5

Dạy học từ láy ở trường tiểu học trên cơ sở khảo sát sách tiếng Việt và đối tượng học sinh lớp 3

Dạy học từ láy ở trường tiểu học trên cơ sở khảo sát sách tiếng Việt và đối tượng học sinh lớp 3

Dạy học về phép đo đại lượng cho học sinh lớp 5

Dạy học về phép đo đại lượng cho học sinh lớp 5

Đề tài bồi dưỡng học sinh năng khiếu ở tiểu học về số học

Đề tài bồi dưỡng học sinh năng khiếu ở tiểu học về số học

Tìm hiểu lỗi tập đọc của học sinh lớp 4

Tìm hiểu lỗi tập đọc của học sinh lớp 4

Rèn kỹ năng đọc hiểu văn bản cho học sinh lớp 4

Rèn kỹ năng đọc hiểu văn bản cho học sinh lớp 4

Phương pháp phát huy tính độc lập suy nghĩ, sáng tạo của học sinh qua làm bài Thực hành vẽ trang trí

Phương pháp phát huy tính độc lập suy nghĩ, sáng tạo của học sinh qua làm bài Thực hành vẽ trang trí

Phương pháp dạy quan sát khi học môn Mỹ thuật ở tiểu học

Phương pháp dạy quan sát khi học môn Mỹ thuật ở tiểu học

Phương pháp dạy vẽ theo mẫu ở môn Mỹ Thuật tiểu học

Phương pháp dạy vẽ theo mẫu ở môn Mỹ Thuật tiểu học

Một số hình thái sinh lý của học sinh lứa tuổi tiểu học

Một số hình thái sinh lý của học sinh lứa tuổi tiểu học

Xây dựng chương trình biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày sinh nhật Bác Hồ 19-05

Xây dựng chương trình biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày sinh nhật Bác Hồ 19-05

Kể chuyện theo tranh - Đặc điểm và thực tế dạy học ở lớp 2

Kể chuyện theo tranh - Đặc điểm và thực tế dạy học ở lớp 2

Hệ thống chú giải, ý nghĩa câu hỏi chuyện đọc lớp 2

Hệ thống chú giải, ý nghĩa câu hỏi chuyện đọc lớp 2

Rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh tiểu học

Rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh tiểu học

Tìm hiểu phương pháp dạy học bài "Hình thoi" qua giáo án của giáo viên

Tìm hiểu phương pháp dạy học bài "Hình thoi" qua giáo án của giáo viên

Thiết kế trò chơi toán học để dạy học môn toán “Cấu tạo và so sánh phân số” Toán lớp 4.

Thiết kế trò chơi toán học để dạy học môn toán “Cấu tạo và so sánh phân số” Toán lớp 4.

;