Hướng dẫn sửa giáo án Word

Hướng dẫn sửa giáo án Word

Hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm phần 2

Mời các bạn bấm vào hình để xem Video

Hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm phần 1

Mời các bạn bấm vào hình để xem Video

Hướng dẫn ra đề ma trận theo Thông tư 22/BGD&ĐT

Mời các bạn bấm vào hình để xem Video

Hướng dẫn đánh giá học sinh theo Thông tư 22/BGD&ĐT

Mời các bạn bấm vào hình để xem Video

Tạo câu hỏi trắc nghiệm trong E-Learning

Mời các bạn bấm vào Video để xem

Tao Video trong E-Learning

Mời các bạn bấm vào hình để xem video

Hướng dẫn tao File Flash trong E-Learning

mời bạn bấm vào hình để xem Video

Hướng dẫn cài phần mềm Presenter 10

Mời các bạn bấm vào hình để xem Video hướng dẫn miễn phí