Bài giảng môn Toán lớp 5 tuần 27: Quãng Đường

Bài giảng môn Toán lớp 5 tuần 27: Quãng Đường

Bài giảng môn Tập đọc lớp 5 tuần 27: bài Tranh làng Hồ

Bài giảng môn Tập đọc lớp 5 tuần 27: bài Tranh làng Hồ

Bài giảng Khoa học lớp 5, tiết 53, tuần 27: Cây con mọc lên từ hạt

Bài giảng Khoa học lớp 5, bài 53, tuần 27: Cây con mọc lên từ hạt

Bài giảng môn Toán lớp 5 tuần 25: Cộng số đo thời gian

Bài giảng môn Toán lớp 5 tuần 25: Cộng số đo thời gian

Bài giảng Tập đọc lớp 5 tuần 22: Bài Cao Bằng

Bài giảng Tập đọc lớp 5 tuần 22: Bài Cao Bằng

Bài giảng Lịch sử lớp 5 tuần 24: Đường Trường Sơn

Bài giảng Lịch sử lớp 5 tuần 24: Đường Trường Sơn

Bài giảng Khoa học lớp 5 tuần 22: Sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy

Bài giảng Khoa học lớp 5 tuần 22: Sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy

Bài giảng Lịch sử lớp 5 tuần 15: Bài Chiến thắng biên giới Thu - Đông 1950

Bài giảng Lịch sử lớp 5 tuần 15: Bài Chiến thắng biên giới Thu - Đông 1950

Bài giảng Lịch sử lớp 5 tuần 14: Bài Thu - Đông 1947 mồ chôn giặc pháp

Bài giảng Lịch sử lớp 5 tuần 14: Bài Thu - Đông 1947 mồ chôn giặc pháp

Bài giảng môn Tập đọc lớp 5 tuần 12: Bài Mùa thảo quả

Bài giảng môn Tập đọc lớp 5 tuần 12: Bài Mùa thảo quả Bài giảng được soạn đúng chuẩn kiến thức kĩ năng. Có tích hợp trò chơi tương tác

Bài giảng Lịch sử lớp 5 tuần 12: bài vượt qua tình thế hiểm nghèo

Lịch sử lớp 5 tuần 12: bài vượt qua tình thế hiểm nghèo. Bài giảng được soạn đúng chuẩn kiến thức kĩ năng. Có tích hợp trò chơi tương tác

Bài giảng môn Toán lớp 5 tuần 11: Bài Trừ hai số thập phân

Toán lớp 5 tuần 11: Bài Trừ hai số thập phân. Bài giảng được soạn đúng chuẩn kiến thức kĩ năng. Có tích hợp trò chơi tương tác

Bài giảng môn Toán lớp 5 tuần 11: Cộng hai số thập phân

Toán lớp 5 tuần 11: Cộng hai số thập phân. Bài giảng soạn đúng chuẩn kiến thức kĩ năng. Có tích hợp trò chơi tương tác

Bài giảng Lịch sử lớp 5 tuần 11: Ôn tập hơn 80 năm chống Thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858-1945)

Bài giảng Lịch sử lớp 5 tuần 11: Ôn tập hơn 80 năm chống Thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858-1945)

Bài giảng Lịch sử lớp 5 tuần 10: Bài Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập

Bài giảng LS 5 tuần 10: Bài Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập. Soạn chuẩn kiến thức kĩ năng. Có tích hợp trò chơi tương tác

Bài giảng Địa lí lớp 5 tuần 10: Bài Nông nghiệp

Bài giảng Địa lí lớp 5 tuần 10: Bài Nông nghiệp. Bài giảng được soạn chuẩn kiến thức kĩ năng. Có tích hợp trò chơi tương tác

Bài giảng Lịch sử lớp 5 tuần 9: bài Cách mạng mùa thu

Bài giảng Lịch sử lớp 5 tuần 9: bài Cách mạng mùa thu. Bài giảng được soạn chuẩn kiến thức kĩ năng. Có tích hợp trò chơi tương tác.

Bài giảng Tập đọc lớp 5 tuần 9: Bài Đất Cà mau

Bài giảng Tập đọc lớp 5 tuần 9: Bài Đất Cà mau. Bài giảng soạn chuẩn kiến thức kĩ năng. Có tích hợp trò chơi tương tác

Bài giảng Luyện từ và Câu lớp 5 tuần 8: Mở rộng vốn từ Tiên nhiên

Bài giảng LTVC lớp 5 tuần 8: Mở rộng vốn từ Tiên nhiên. Bài giảng được soạn chuẩn kiến thức kĩ năng. Có tích hợp trò chơi tương tác

Bài giảng Lịch sử lớp 5 tuần 8: Xô viết Nghệ Tĩnh

Bài giảng Lịch sử lớp 5 tuần 8: Xô viết Nghệ Tĩnh. Bài giảng được soạn chuẩn kiến thức kĩ năng. Có tích hợp trò chơi tương tác

Bài giảng Địa Lí lớp 5 tuần 8: Dân số nước ta

Bài giảng Địa Lí lớp 5 tuần 8: Dân số nước ta. Đây là bài giảng được soạn đúng chuẩn kiến thức kĩ năng. Có tích hợp trò chơi tương tác

Bài giảng Lịch sử lớp 5 tuần 7: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

Bài giảng đạt chuẩn kiến thức. Có tích hợp trò chơi tương tác.

Bài giảng Đạo đức lớp 5, tuần 7: Bài Tôn trọng phụ nữ

Bài giảng đạt chuẩn kiến thức. Có tích hợp trò chơi tương tác.

Bài giảng Địa Lí lớp 5 tuần 6: Đất và Rừng

Bài giảng được soạn chi tiết đạt chuẩn kiến thức kĩ năng. Trong bài giảng có sử dụng trò chơi tương tác giữa thầy và trò. Tăng tư duy sáng tạo cho học sinh. Tạo không khí sôi nổi, hấp dẫn của tiết học.

Bài giảng Lịch sử lớp 5 tuần 6: Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước

Bài giảng được soạn chi tiết đạt chuẩn kiến thức kĩ năng. Trong bài giảng có sử dụng trò chơi tương tác giữa thầy và trò. Tăng tư duy sáng tạo cho học sinh. Tạo không khí sôi nổi, hấp dẫn của tiết học.

;