Bài giảng môn Đạo đức lớp 5 tuần 12: bài Kính già yêu trẻ (tiết 1)

Bài giảng môn Đạo đức lớp 5 tuần 12: bài Kính già yêu trẻ (tiết 1)

Bài giảng môn Toán lớp 5 tuần 12: Luyện tập (tiết 57)

Bài giảng môn Toán lớp 5 tuần 12: Luyện tập (tiết 57)

Bài giảng môn Địa lí lớp 5 tuần 11: Lâm nghiệp và Thủy sản

Bài giảng môn Địa lí lớp 5 tuần 11: Lâm nghiệp và Thủy sản

Bài giảng Tập đọc lớp 5 tuần 12: Hành trình của bầy ong

Bài giảng Tập đọc lớp 5 tuần 12: Hành trình của bầy ong

Bài giảng môn Tập đọc lớp 5 tuần 11: Chuyện một khu vườn nhỏ

Bài giảng môn Tập đọc lớp 5 tuần 11: Chuyện một khu vườn nhỏ

Bài giảng Luyện từ và Câu lớp 5 tuần 27: Mở rộng vốn từ Truyền thống

Bài giảng Luyện từ và Câu lớp 5 tuần 27: Mở rộng vốn từ Truyền thống.

Bài giảng môn Toán lớp 5 tuần 27: Quãng Đường

Bài giảng môn Toán lớp 5 tuần 27: Quãng Đường

Bài giảng môn Tập đọc lớp 5 tuần 27: bài Tranh làng Hồ

Bài giảng môn Tập đọc lớp 5 tuần 27: bài Tranh làng Hồ

Bài giảng Khoa học lớp 5, tiết 53, tuần 27: Cây con mọc lên từ hạt

Bài giảng Khoa học lớp 5, bài 53, tuần 27: Cây con mọc lên từ hạt

Bài giảng môn Toán lớp 5 tuần 25: Cộng số đo thời gian

Bài giảng môn Toán lớp 5 tuần 25: Cộng số đo thời gian

Bài giảng Tập đọc lớp 5 tuần 22: Bài Cao Bằng

Bài giảng Tập đọc lớp 5 tuần 22: Bài Cao Bằng

Bài giảng Lịch sử lớp 5 tuần 24: Đường Trường Sơn

Bài giảng Lịch sử lớp 5 tuần 24: Đường Trường Sơn

Bài giảng Khoa học lớp 5 tuần 22: Sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy

Bài giảng Khoa học lớp 5 tuần 22: Sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy

Bài giảng Lịch sử lớp 5 tuần 15: Bài Chiến thắng biên giới Thu - Đông 1950

Bài giảng Lịch sử lớp 5 tuần 15: Bài Chiến thắng biên giới Thu - Đông 1950

Bài giảng Lịch sử lớp 5 tuần 14: Bài Thu - Đông 1947 mồ chôn giặc pháp

Bài giảng Lịch sử lớp 5 tuần 14: Bài Thu - Đông 1947 mồ chôn giặc pháp

Bài giảng môn Tập đọc lớp 5 tuần 12: Bài Mùa thảo quả

Bài giảng môn Tập đọc lớp 5 tuần 12: Bài Mùa thảo quả Bài giảng được soạn đúng chuẩn kiến thức kĩ năng. Có tích hợp trò chơi tương tác

Bài giảng Lịch sử lớp 5 tuần 12: bài vượt qua tình thế hiểm nghèo

Lịch sử lớp 5 tuần 12: bài vượt qua tình thế hiểm nghèo. Bài giảng được soạn đúng chuẩn kiến thức kĩ năng. Có tích hợp trò chơi tương tác

Bài giảng môn Toán lớp 5 tuần 11: Bài Trừ hai số thập phân

Toán lớp 5 tuần 11: Bài Trừ hai số thập phân. Bài giảng được soạn đúng chuẩn kiến thức kĩ năng. Có tích hợp trò chơi tương tác

Bài giảng môn Toán lớp 5 tuần 11: Cộng hai số thập phân

Toán lớp 5 tuần 11: Cộng hai số thập phân. Bài giảng soạn đúng chuẩn kiến thức kĩ năng. Có tích hợp trò chơi tương tác

Bài giảng Lịch sử lớp 5 tuần 11: Ôn tập hơn 80 năm chống Thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858-1945)

Bài giảng Lịch sử lớp 5 tuần 11: Ôn tập hơn 80 năm chống Thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858-1945)

Bài giảng Lịch sử lớp 5 tuần 10: Bài Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập

Bài giảng LS 5 tuần 10: Bài Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập. Soạn chuẩn kiến thức kĩ năng. Có tích hợp trò chơi tương tác

Bài giảng Địa lí lớp 5 tuần 10: Bài Nông nghiệp

Bài giảng Địa lí lớp 5 tuần 10: Bài Nông nghiệp. Bài giảng được soạn chuẩn kiến thức kĩ năng. Có tích hợp trò chơi tương tác

Bài giảng Lịch sử lớp 5 tuần 9: bài Cách mạng mùa thu

Bài giảng Lịch sử lớp 5 tuần 9: bài Cách mạng mùa thu. Bài giảng được soạn chuẩn kiến thức kĩ năng. Có tích hợp trò chơi tương tác.

Bài giảng Tập đọc lớp 5 tuần 9: Bài Đất Cà mau

Bài giảng Tập đọc lớp 5 tuần 9: Bài Đất Cà mau. Bài giảng soạn chuẩn kiến thức kĩ năng. Có tích hợp trò chơi tương tác

Bài giảng Luyện từ và Câu lớp 5 tuần 8: Mở rộng vốn từ Tiên nhiên

Bài giảng LTVC lớp 5 tuần 8: Mở rộng vốn từ Tiên nhiên. Bài giảng được soạn chuẩn kiến thức kĩ năng. Có tích hợp trò chơi tương tác

;