Bài giảng môn Tập đọc lớp 4 tuần 9: Thưa chuyện với mẹ

Bài giảng môn Tập đọc lớp 4 tuần 9: Thưa chuyện với mẹ

Bài giảng môn Toán lớp 4 tuần 9: Vẽ hai đường thẳng vuông góc

Bài giảng môn Toán lớp 4 tuần 9: Vẽ hai đường thẳng vuông góc

Bài giảng Địa lí lớp 4 tuần 6: Tây Nguyên

Bài giảng Địa lí lớp 4 tuần 6: Tây Nguyên

Bài giảng Tập đọc lớp 4 tuần 5: Gà Trống và Cáo

Bài giảng Tập đọc lớp 4 tuần 5: Gà Trống và Cáo

Bài giảng môn Tập đọc lớp 4, tuần 8: Nếu chúng mình có phép lạ

Bài giảng môn Tập đọc lớp 4, tuần 8: Nếu chúng mình có phép lạ

Bài giảng Luyện từ và Câu lớp 4 tuần 7: Cách viết tên người, tên địa lí Việt Nam

Bài giảng Luyện từ và Câu lớp 4 tuần 7: Cách viết tên người, tên địa lí Việt Nam

Bài giảng môn Toán lớp 4 tuần 7: Biểu thức có chứa hai chữ

Bài giảng môn Toán lớp 4 tuần 7: Biểu thức có chứa hai chữ

Bài giảng môn Toán lớp 4 tuần 6: Phép trừ

Bài giảng môn Toán lớp 4 tuần 6: Phép trừ

Bài giảng Lịch sử lớp 4 tuần 7: Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (năm 938)

Bài giảng Lịch sử lớp 4 tuần 7: Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (năm 938)

Bài giảng Lịch sử lớp 4 tuần 6: Khởi nghĩa hai Bà Trưng (năm 40)

Bài giảng Lịch sử lớp 4 tuần 6: Khởi nghĩa hai Bà Trưng (năm 40)

Bài giảng Luyện từ và Câu lớp 4, tuần 6: Danh từ chung và danh từ riêng

Bài giảng Luyện từ và Câu lớp 4, tuần 6: Danh từ chung và danh từ riêng

Bải giảng tập đọc lớp 4, tuần 6: Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca

Bải giảng tập đọc lớp 4, tuần 6: Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca

Bài giảng môn Toán lớp 4 tuần 25: Phép nhân phân số

Bài giảng môn Toán lớp 4 tuần 25: Phép nhân phân số.

Bài giảng Khoa học lớp 4 tuần 20: Bài không khí bị ô nhiễm

Bài giảng Khoa học lớp 4 tuần 20: Bài không khí bị ô nhiễm

Bài giảng Luyện từ và Câu lớp 4 tuần 16: Câu Kể

Bài giảng Luyện từ và Câu lớp 4 tuần 16: Câu Kể

Bài giảng Khoa học lớp 4 tuần 13: Nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm

Bài giảng Khoa học lớp 4 tuần 13: Nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm

Bài giảng môn Toán lớp 4 tuần 13: Bài Nhân với số có ba chữ số

Bài giảng môn Toán lớp 4 tuần 13: Bài Nhân với số có ba chữ số.

Bài giảng Khoa học lớp 4 tuần 12: Bài nước cần cho sự sống

Bài giảng Khoa học lớp 4 tuần 12: Bài nước cần cho sự sống.

Bài giảng môn Toán lớp 4 tuần 12: Nhân với số có hai chữ số

Bài giảng môn Toán lớp 4 tuần 12: Nhân với số có hai chữ số

Bài giảng môn Tập đọc lớp 4 tuần 9: bài Điều ước của vua Mi-Đát

Bài giảng môn Tập đọc lớp 4 tuần 9: bài Điều ước của vua Mi-Đát.

Bài giảng Luyện từ và Câu lớp 4 tuần 9: Động từ

Bài giảng Luyện từ và Câu lớp 4 tuần 9: Động từ.

Bài giảng Luyện từ và Câu lớp 4 tuần 8: Dấu ngoặc kép

Bài giảng Luyện từ và Câu lớp 4 tuần 8: Dấu ngoặc kép

Bài giảng môn Toán lớp 4 tuần 9: Vẽ hai đường thẳng song song

Bài giảng môn Toán lớp 4 tuần 9: Vẽ hai đường thẳng song song

Bài giảng môn Toán lớp 4 tuần 8: Hai đường thẳng song song

Bài giảng môn Toán lớp 4 tuần 8: Hai đường thẳng song song.

Bài giảng môn Toán lớp 4 tuần 8: Tìm hai số khi biết Tổng và Hiệu của hai số đó

Bài giảng môn Toán lớp 4 tuần 8: Tìm hai số khi biết Tổng và Hiệu của hai số đó.

;