Trang chủ Bài giảng điện tử

Bài giảng điện tử

Bài giảng Tập đọc lớp 5 tuần 12: Hành trình của bầy ong

Bài giảng Tập đọc lớp 5 tuần 12: Hành trình của bầy ong

Bài giảng môn Toán lớp 4 tuần 11: Tính chất kết hợp của phép nhân

Bài giảng môn Toán lớp 4 tuần 11: Tính chất kết hợp của phép nhân

Bài giảng môn Toán lớp 3 tuần 10: Bài Toán giải bằng hai phép tính

Bài giảng môn Toán lớp 3 tuần 10: Bài Toán giải bằng hai phép tính

Bài giảng môn Lịch sử lớp 4 tuần 9: Nhà Lý dời đô ra Thăng Long

Bài giảng môn Lịch sử lớp 4 tuần 9: Nhà Lý dời đô ra Thăng Long

Bài giảng môn Lịch sử lớp 4 tuần 10: Chùa thời Lý

Bài giảng môn Lịch sử lớp 4 tuần 10: Chùa thời Lý

Bài giảng môn Tập đọc lớp 5 tuần 11: Chuyện một khu vườn nhỏ

Bài giảng môn Tập đọc lớp 5 tuần 11: Chuyện một khu vườn nhỏ

Bài giảng môn Toán lớp 4 tuần 10: Tính chất giao hoán của phép nhân

Bài giảng môn Toán lớp 4 tuần 10: Tính chất giao hoán của phép nhân

Bài giảng môn Toán lớp 3 tuần 9: Góc vuông, góc không vuông

Bài giảng môn Toán lớp 3 tuần 9: Góc vuông, góc không vuông

Bài giảng môn Tập đọc lớp 4 tuần 9: Thưa chuyện với mẹ

Bài giảng môn Tập đọc lớp 4 tuần 9: Thưa chuyện với mẹ

Bài giảng môn TN&XH lớp 2 tuần 9: Gia đình

Bài giảng môn TN&XH lớp 2 tuần 9: Gia đình

Bài giảng môn Toán lớp 4 tuần 9: Vẽ hai đường thẳng vuông góc

Bài giảng môn Toán lớp 4 tuần 9: Vẽ hai đường thẳng vuông góc

Bài giảng môn Tập đọc lớp 3 tuần 10: Giọng quê hương

Bài giảng môn Tập đọc lớp 3 tuần 10: Giọng quê hương

Bài giảng môn Toán lớp 2 tuần 9: Tìm số hạng trong một tổng

Bài giảng môn Toán lớp 2 tuần 9: Tìm số hạng trong một tổng

Bài giảng môn Toán lớp 3 tuần 8: bài Bảng cộng

Bài giảng môn Toán lớp 3 tuần 8: bài Bảng cộng

Bài giảng môn Toán lớp 3 tuần 8: Giảm đi một số lần

Bài giảng môn Toán lớp 3 tuần 8: Giảm đi một số lần

Bài giảng Tập đọc lớp 3 tuần 8: Các em nhỏ và cụ già

Bài giảng Tâọ đọc lớp 3 tuần 8: Các em nhỏ và cụ già

Bài giảng Địa lí lớp 4 tuần 6: Tây Nguyên

Bài giảng Địa lí lớp 4 tuần 6: Tây Nguyên

Bài giảng Tập đọc lớp 4 tuần 5: Gà Trống và Cáo

Bài giảng Tập đọc lớp 4 tuần 5: Gà Trống và Cáo

Bài giảng môn Toán lớp 3 tuần 5: bảng chia 6

Bài giảng môn Toán lớp 3 tuần 5: bảng chia 6

Bài giảng môn Toán lớp 3 tuần 4: bảng nhân 6

Bài giảng môn Toán lớp 3 tuần 4: bảng nhân 6

Bài giảng môn Tập đọc lớp 3 tuần 7: Trận bóng dưới lòng đường

Bài giảng môn Tập đọc lớp 3 tuần 7: Trận bóng dưới lòng đường

Bài giảng môn Toán lớp 3 tuần 6: bảng chia 7

Bài giảng môn Toán lớp 3 tuần 6: bảng chia 7

Bài giảng môn Toán lớp 3 tuần 6: Bảng nhân 7

Bài giảng môn Toán lớp 3 tuần 6: Bảng nhân 7

Bài giảng môn Tập đọc lớp 4, tuần 8: Nếu chúng mình có phép lạ

Bài giảng môn Tập đọc lớp 4, tuần 8: Nếu chúng mình có phép lạ

Bài giảng Luyện từ và Câu lớp 4 tuần 7: Cách viết tên người, tên địa lí Việt Nam

Bài giảng Luyện từ và Câu lớp 4 tuần 7: Cách viết tên người, tên địa lí Việt Nam