Trang chủ Bài giảng điện tử

Bài giảng điện tử

Bài giảng môn LT&VC lớp 4 tuần 15: Bài MRVT Đồ chơi - Trò chơi

Bài giảng môn LT&VC lớp 4 tuần 15: Bài MRVT Đồ chơi - Trò chơi

Bài giảng môn Địa Lí lớp 5 tuần 15: Thương mại và Du lịch

Bài giảng môn Địa Lí lớp 5 tuần 15: Thương mại và Du lịch

Bài giảng môn Địa lí lớp 4 tuần 16: Thành phố Hải Phòng

Bài giảng môn Địa lí lớp 4 tuần 16: Thành phố Hải Phòng

Bài giảng môn Toán lớp 4 tuần 15: bài Chia cho số có hai chữ số

Bài giảng môn Toán lớp 4 tuần 15: bài Chia cho số có hai chữ số

Bài giảng môn Toán lớp 4 tuần 15: Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

Bài giảng môn Toán lớp 4 tuần 15: Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

Bài giảng Địa lí lớp 4 tuần 15: Thủ Đô Hà Nội

Bài giảng Địa lí lớp 4 tuần 15: Thủ Đô Hà Nội

Bài giảng môn Địa lí lớp 4 tuần 14: Hoạt động sản xuất của người dân đồng bằng Bắc Bộ (tiếp theo)

Bài giảng môn Địa lí lớp 4 tuần 14: Hoạt động sản xuất của người dân đồng bằng Bắc Bộ (tiếp theo)

Bài giảng môn Đạo đức lớp 5 tuần 12: bài Kính già yêu trẻ (tiết 1)

Bài giảng môn Đạo đức lớp 5 tuần 12: bài Kính già yêu trẻ (tiết 1)

Bài giảng môn Tập làm văn lớp 4 tuần 13: Bài Trả bài văn kể chuyện

Bài giảng môn Tập làm văn lớp 4 tuần 13: Bài Trả bài văn kể chuyện

Bài giảng môn LT&VC lớp 3 tuần 13: Bài MRVT Từ địa phương. Dấu chấm hỏi, chấm than

Bài giảng môn LT&VC lớp 3 tuần 13: Bài MRVT Từ địa phương. Dấu chấm hỏi, chấm than

Bài giảng môn Toán lớp 5 tuần 12: Luyện tập (tiết 57)

Bài giảng môn Toán lớp 5 tuần 12: Luyện tập (tiết 57)

Bài giảng môn LT&VC lớp 4 tuần 11: Bài Tính Từ

Bài giảng môn LT&VC lớp 4 tuần 11: Bài Tính Từ

Bài giảng môn Toán lớp 3 tuần 12: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Bài giảng môn Toán lớp 3 tuần 12: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Bài giảng môn Địa lí lớp 5 tuần 11: Lâm nghiệp và Thủy sản

Bài giảng môn Địa lí lớp 5 tuần 11: Lâm nghiệp và Thủy sản

Bài giảng môn Đạo đức lớp 1 tuần 11: Nghiêm trang khi chào cờ (T1)

Bài giảng môn Đạo đức lớp 1 tuần 11: Nghiêm trang khi chào cờ

Bài giảng Tập đọc lớp 5 tuần 12: Hành trình của bầy ong

Bài giảng Tập đọc lớp 5 tuần 12: Hành trình của bầy ong

Bài giảng môn Toán lớp 4 tuần 11: Tính chất kết hợp của phép nhân

Bài giảng môn Toán lớp 4 tuần 11: Tính chất kết hợp của phép nhân

Bài giảng môn Toán lớp 3 tuần 10: Bài Toán giải bằng hai phép tính

Bài giảng môn Toán lớp 3 tuần 10: Bài Toán giải bằng hai phép tính

Bài giảng môn Lịch sử lớp 4 tuần 9: Nhà Lý dời đô ra Thăng Long

Bài giảng môn Lịch sử lớp 4 tuần 9: Nhà Lý dời đô ra Thăng Long

Bài giảng môn Lịch sử lớp 4 tuần 10: Chùa thời Lý

Bài giảng môn Lịch sử lớp 4 tuần 10: Chùa thời Lý

Bài giảng môn Tập đọc lớp 5 tuần 11: Chuyện một khu vườn nhỏ

Bài giảng môn Tập đọc lớp 5 tuần 11: Chuyện một khu vườn nhỏ

Bài giảng môn Toán lớp 4 tuần 10: Tính chất giao hoán của phép nhân

Bài giảng môn Toán lớp 4 tuần 10: Tính chất giao hoán của phép nhân

Bài giảng môn Toán lớp 3 tuần 9: Góc vuông, góc không vuông

Bài giảng môn Toán lớp 3 tuần 9: Góc vuông, góc không vuông

Bài giảng môn Tập đọc lớp 4 tuần 9: Thưa chuyện với mẹ

Bài giảng môn Tập đọc lớp 4 tuần 9: Thưa chuyện với mẹ

Bài giảng môn TN&XH lớp 2 tuần 9: Gia đình

Bài giảng môn TN&XH lớp 2 tuần 9: Gia đình