Trang chủ Bài giảng điện tử

Bài giảng điện tử

Bài giảng môn Địa Lí lớp 5 tuần 24: Châu Phi (tiếp theo)

Bài giảng môn Địa Lí lớp 5 tuần 24: Châu Phi (tiếp theo) được soạn theo chuẩn kiến thức kĩ năng và phát triển năng lực nguwòi học. Có trò chơi tương tác thú vị, hấp dẫn

Bài giảng môn Toán lớp 3 tuần 27: Luyện tập (trang 142)

Bài giảng môn Toán lớp 3 tuần 27: Luyện tập (trang 142)

Bài giảng môn TNXH lớp 3 tuần 27: Bài Chim

Bài giảng môn TNXH lớp 3 tuần 27: Bài Chim

Bài giảng môn Toán lớp 3 tuần 27: Luyện tập (trang 145)

Bài giảng môn Toán lớp 3 tuần 26: Luyện tập

Bài giảng môn Địa Lí lớp 4 tuần 2̀1: Thành phố Hồ Chí Minh

Bài giảng môn Địa Lí lớp 4 tuần 2̀1: Thành phố Hồ Chí Minh

Bài giảng môn Địa Lí lớp 4 tuần 2̀2: Thành phố Cần Thơ

Bài giảng môn Địa Lí lớp 4 tuần 2̀2: Thành phố Cần Thơ

Bài giảng môn Tập đọc lớp 4 tuần 2̀5: Khuất phục tên cướp biển

Bài giảng môn Tập đọc lớp 4 tuần 2̀5: Khuất phục tên cướp biển

Bài giảng môn Tập đọc lớp 5 tuần 24: Hộp thư mật

Bài giảng môn Tập đọc lớp 5 tuần 24: Hộp thư mật

Bài giảng môn Toán lớp 2 tuần 14: Tìm số Trừ

Bài giảng môn Toán lớp 2 tuần 14: Tìm số Trừ

Bài giảng môn Tập đọc lớp 3 tuần 17: Bài Anh Đom đóm

Bài giảng môn Tập đọc lớp 3 tuần 17: Bài Anh Đom đóm

Bài giảng môn LTVC lớp 4 tuần 16: Đồ chơi - Trò chơi

Bài giảng môn LTVC lớp 4 tuần 16: Đồ chơi - Trò chơi

Bài giảng môn Tập đọc lớp 3 tuần 14: Người liên lạc nhỏ

Bài giảng môn Tập đọc lớp 3 tuần 14: Người liên lạc nhỏ

Bài giảng môn Tập đọc lớp 3 tuần 16: Bài Về quê ngoại

Bài giảng môn Tập đọc lớp 3 tuần 16: Bài Về quê ngoại

Bài giảng môn LT&VC lớp 4 tuần 15: Bài MRVT Đồ chơi - Trò chơi

Bài giảng môn LT&VC lớp 4 tuần 15: Bài MRVT Đồ chơi - Trò chơi

Bài giảng môn Địa Lí lớp 5 tuần 15: Thương mại và Du lịch

Bài giảng môn Địa Lí lớp 5 tuần 15: Thương mại và Du lịch

Bài giảng môn Địa lí lớp 4 tuần 16: Thành phố Hải Phòng

Bài giảng môn Địa lí lớp 4 tuần 16: Thành phố Hải Phòng

Bài giảng môn Toán lớp 4 tuần 15: bài Chia cho số có hai chữ số

Bài giảng môn Toán lớp 4 tuần 15: bài Chia cho số có hai chữ số

Bài giảng môn Toán lớp 4 tuần 15: Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

Bài giảng môn Toán lớp 4 tuần 15: Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

Bài giảng Địa lí lớp 4 tuần 15: Thủ Đô Hà Nội

Bài giảng Địa lí lớp 4 tuần 15: Thủ Đô Hà Nội

Bài giảng môn Địa lí lớp 4 tuần 14: Hoạt động sản xuất của người dân đồng bằng Bắc Bộ (tiếp theo)

Bài giảng môn Địa lí lớp 4 tuần 14: Hoạt động sản xuất của người dân đồng bằng Bắc Bộ (tiếp theo)

Bài giảng môn Đạo đức lớp 5 tuần 12: bài Kính già yêu trẻ (tiết 1)

Bài giảng môn Đạo đức lớp 5 tuần 12: bài Kính già yêu trẻ (tiết 1)

Bài giảng môn Tập làm văn lớp 4 tuần 13: Bài Trả bài văn kể chuyện

Bài giảng môn Tập làm văn lớp 4 tuần 13: Bài Trả bài văn kể chuyện

Bài giảng môn LT&VC lớp 3 tuần 13: Bài MRVT Từ địa phương. Dấu chấm hỏi, chấm than

Bài giảng môn LT&VC lớp 3 tuần 13: Bài MRVT Từ địa phương. Dấu chấm hỏi, chấm than

Bài giảng môn Toán lớp 5 tuần 12: Luyện tập (tiết 57)

Bài giảng môn Toán lớp 5 tuần 12: Luyện tập (tiết 57)

Bài giảng môn LT&VC lớp 4 tuần 11: Bài Tính Từ

Bài giảng môn LT&VC lớp 4 tuần 11: Bài Tính Từ